Text

Ränneslätt

Flygklubben

Norra Smålands Flygklubb bildades som Nässjö Flygklubb men bytte namn till nuvarande NSFK 1965.

Sedan 1963 har verksamhet bedrivits från flygstråket på Ränneslätt väster om Eksjö.

Ränneslätt övningsfält utnyttjades som flygfält första gången 1912.


SFF/Småland

Historia

Flygdag Augusti 2012flygdag.html