Text

Flygregler

PPR Eksjö Garnison       Tel 0381-180 00

Radio.                             Eksjö FK    123,425


Lägsta flyghöjd över bebyggelse    1700 ft MSL

Banor                                          01/19

Högervarv                                   Bana 01


Kontrollera vind och eventuella banaktiviteter innan landning.


Undvik bullerkänsliga områden:

    Orrhaga                ca 700 m NO fältet

    Lasarettsområdet  ca 800 m O fältet

    Lyckeberg             ca 900 m S fältet